image banner
  • 10/08/2023

    Chơn Thành thu 500 đơn vị máu tình nguyện

    Ngày 10-8, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Chơn Thành đã tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện” đợt 2, năm 2023. Hơn 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân của 9 xã, phường trong toàn thị xã tham gia.

  • 09/05/2023

    Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai nòi giống nòi

    Bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) là một nhóm bệnh huyết sắc tố gây thiếu máu, tan máu di truyền. Mỗi thể bệnh là do bất thường tổng hợp một loại chuỗi globin; Có hai thể bệnh chính là alpha thalassemia và beta thalassemia; ngoài ra có các thể phối hợp khác như thalassemia và bệnh huyết sắc tố.