image banner
Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành
YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ
Lượt xem: 281
Trung tâm y tế Chơn Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh giai đoạn năm 2024-2025.
Tải về