image banner
Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành
YÊU CẦU BÁO GIÁ HOÁ CHẤT VẬT TƯ XÉT NGHIỆM
Lượt xem: 83
Trung tâm y tế Chơn Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh giai đoạn năm 2024-2025.
Tải về